PKN
Protestantse Gemeente te Tilburg en omstreken
 
commissie eredienst commissie eredienst

Iedereen is van harte uitgenodigd om op zondag om 9.30 uur de Eredienst mee te vieren. Dit kan in de Opstandingskerk, Cobbenhagenlaan 8 (hoek Waringinstraat), 5037 DC te Tilburg en via livestream op www.pkn-tilburg.nl .De vieringen worden zoveel mogelijk voorgegaan door onze gemeentepredikant met daarnaast gastpredikanten uit een vaste poule bestaande uit onze collega sage-predikanten, predikanten uit de regio en oud-gemeentepredikanten. Voor de invulling van de liturgie wordt zoveel mogelijk het Oecumenisch Leesrooster gevolgd.

Hoewel elke zondagsdienst een bijzondere dienst genoemd mag worden, zijn er onderwerpen die in specifieke vieringen aandacht krijgen. Hierbij denken we naast de zondagen van Kerst, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren onder andere aan vieringen in de Adventstijd en de Veertigdagentijd waarin de voorbereiding op komende feestdagen centraal staat, bevestigingsdiensten van ouderlingen en diakenen, doopdiensten en Avondmaalsdiensten (zo’n 6 keer per jaar). Bijzondere themadiensten zijn onder andere de Oogstdienst, Overstapdienst van Kindernevendienst naar Brug, Afscheid en welkom van ambtsdragers  en medewerkers in onze gemeente, Gedachtenisdienst en Kind en Jongerenvieringen. Eén keer per jaar worden drie carrouseldiensten door onze Sage-predikanten verzorgd. Elke predikant bereidt binnen een thema een dienst voor die als een carrousel in drie opeenvolgende weken in Hilvarenbeek, Oisterwijk en Tilburg wordt gevierd. Er zijn vaste samenwerkingen met de Indonesische Kerk (GKIN, 2 keer per jaar), de Norbertijnenparochie Heikant-Quirijnstok (Mariakerk, 2 keer per jaar) en Interkerkelijk Dovenpastoraat (1 keer per jaar viering met dovenpastor of doventolk).

Taakgroep Eredienst denkt na over verschillende manieren waarop vieringen kunnen worden vormgegeven. Tevens wordt er gezocht naar mogelijkheden om ook op andere tijdstippen dan de zondagochtend te vieren. Voorbeelden hiervan zijn de Top 2000-vieringen, doordeweekse maaltijden met Taizévespers in de Advents- en Veertigdagentijd en Palmzondagviering in de middag met bijvoorbeeld eigentijdse Passiemuziek. 

Naast de voorbereiding en ondersteuning van bovenstaande vieringen werkt de taakgroep actief mee aan oecumenische vieringen met Ekklesia Tilburg. De vieringen in de Kerstnacht en in de Goede Week en Paasnacht worden samen met Werkgroep Liturgie van Ekklesia voorbereid en uitgevoerd.
De taakgroep eredienst heeft een coördinerende rol voor de organisatie van de vieringen. Zij verzorgt de preekvoorzieningen en de roosters voor de ambtsdragers en medewerkers aan de eredienst.

Voor de praktische uitvoering van de diensten zijn roosters onmisbaar. In overleg met de Kerkenraad wordt een rooster met dienstdoende predikanten (preekrooster) gemaakt. Dit rooster vormt de basis voor het invullen van dienstdoende ambtsdragers, kosters, kindernevendienstleiding, instrumentalisten en zangers / cantorij en koren.

Leden van Taakgroep Eredienst houden zich ook bezig met de liturgische aankleding van de kerk, zoals het ontwerp van de Paaskaars. De Liturgische bloemschikkingen worden verzorgd daar Jessica Hagoort en Annelies van Wijk.

Verder ondersteunt de Taakgroep bij het maken van de kanselmededelingen en informatie aan gastpredikanten.

Kortom: een taakgroep met zeer gevarieerde taken. Heb je interesse om mee te doen? Laat het weten aan een van onderstaande taakgroepleden.

De taak van roosteraar staat open. Wij zijn op zoek naar enthousiaste medewerkers die het preekrooster willen verzorgen en ook naar medewerkers die de roosters van dienstdoende medewerkers willen coördineren.


Leden: ds. Sietske Blok, Helga Janssens-Baan, Theo van de Sanden-Bout, Annelies van Wijk en Annette Heinerman
Notuliste: Annelies van Wijk
Contactpersoon gastpredikanten en coördinatie roosters: vacant


Om kennis te maken met het nieuwe liedboek kiest de commissie eredienst  steeds een 'lied van de maand'. Zie hiervoor 'lees meer'.

lees meer »
 
Crèche

Crèche

Tijdens de eredienst is er een oppasdienst voor de kinderen van 0-4 jaar

 

 
Cantorij "Samen op weg" Cantorij "Samen op weg"

De cantorij ondersteunt de gemeentezang in de Opstandingskerk door mee te werken aan circa 10 vieringen per jaar. De cantorij zingt de liederen één- en vierstemmig, soms in canon of wisselzang met de gemeente. We zingen veel liederen uit het nieuwe liedboek. Onbekende liederen oefenen we voorafgaand aan een viering met de aanwezigen.

Iedereen is van harte welkom om een keer mee te zingen tijdens een repetitie of tijdens de voorzang op zondag (zie aankondigingen in nieuwsbrief).

Repetities zijn op woensdagavond in de Opstandingskerk van 20.00-22.00
Muzikale leiding: Helga Janssens-Baan

Voorzitter: Atie de Vos, email: devosatie@gmail.com

 
 
Kerkauto Kerkauto

Voor ouderen en anderen die niet in de gelegenheid zijn zelfstandig naar de kerk te komen, bestaat er een ophaaldienst per auto.

Bij het kerkelijke bureau (kerkelijkbureau@pkn-tilburg.nl) kunt u informatie over de autodiensten verkrijgen.
 

 
 
 

zondagdienst
datum en tijdstip 11-06-2023 om 09:30
meer details

zondagdienst, dienst van Woord en Gebed
datum en tijdstip 18-06-2023 om 09:30
meer details

zondagdienst, viering Avondmaal
datum en tijdstip 25-06-2023 om 09:30
meer details

zondagdienst, verhaaldienst
datum en tijdstip 02-07-2023 om 09:30
meer details

 
nieuwsbrief

klik hier voor de Nieuwsbrief van zondag 11 juni 2023
 
 
Wij zijn een Groene Kerk

meer
 
Facebook en Instagram
Onze gemeente is ook te vinden op Facebook en Instagram:

Facebook: PKN Tilburg
Instagram: pkn_tilburg
 
 
Wij de kerk

  meer
 
Privacyverklaring Prot. Gemeente te Tilburg e.o.
Privacyverklaring juni 2018.pdf
 
collectebonnen bestellen?
Informatie over het bestellen van collectebonnen vindt u bij 'Over ons' en vervolgens 'college van kerkrentmeesters'.
 
Opstandingskerk

Prof. Cobbenhagenlaan 8, hoek Waringinstraat
5037 DC Tilburg
013 4671763
e-mail: info@pkn-tilburg.nl

route, klik hier
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.