PKN
Protestantse Gemeente te Tilburg en omstreken
 
commissie eredienst commissie eredienst

Lied van de maand

Lied van de maand maart 2022 - Veertigdagentijd

Lied 557 Naam van Jezus die ten dode
t Willem Barnard m Theo Cockx

Lied van de maand
Veertigdagentijd
557 Naam van Jezus die ten dode
t Willem Barnard m Theo Cockx
Op de zondagen in de Veertigdagentijd zingen we Lied 557 dat Willem Barnard bij Filippenzen 2: 5-11 heeft geschreven. Dit is het epistel van de Palmzondag, de ‘tweede lijdenszondag’ waarmee de Stille Week begint. Hierin wordt verwezen naar de kruisgang van Jezus. Deze kruisgang wordt extra benadrukt doordat dit epistel op Palmzondag in samenhang met het lijdensverhaal naar Matteüs wordt gelezen.
Ook Barnard heeft deze twee lezingen in zijn lied gecombineerd. De eerste zinnen van het lied ‘Naam van Jezus die ten dode op het hout geschreven zijt’ verwijzen naar Matteüs 27:37. In de tweede strofe verwijst de messiastitel ‘Zoon van David’ naar Matteüs 21:9 waarin de menigte Jezus luidkeels begroet. Voornamelijk in de coupletten twee en drie is Filippenzen 2: 5-11 te herkennen. In Liedboek voor de Kerken (1973) is dit lied als Gezang 79 met een melodie van Gerrit de Marez Oyens opgenomen. In het huidige Liedboek is vanwege de zingbaarheid voor de melodie van Theo Cockx gekozen. Deze melodie heeft de Bar-vorm. Hierin vormen de eerste vier regels het ‘Aufgesang’ waarin regel één en twee in drie en vier worden herhaald. De laatste drie regels vormen het ‘Abgesang’. Er zijn geen grote sprongen in het melodieverloop en de omvang van de melodie is beperkt. De melodie van Cockx is ouder dan die van De Marez Oyens. In 1967 is deze melodie in de liedbundel ‘Zingt voor de Heer’, ook wel Tilburgse bundel genoemd, onder nummer 410 opgenomen. Later is gebleken dat Barnard de voorkeur heeft gegeven aan deze eerste melodie.

Pasen
602 Met niets van niets
t Huub Oosterhuis m Tjeerd Oosterhuis
Op zondag 17 april (Pasen) en 24 april (2e zondag van Pasen) zingen we ‘Met niets van niets’. Dit lied is in 1988 voor het eerst verschenen onder de titel ‘Lied van de schepping’. Huub Oosterhuis heeft hiervoor de melodie van de Geneefse Psalm 140 gebruikt, die hij ook voor het lied ‘Zolang er mensen zijn op aarde’ (Gezang 488a in Liedboek voor de Kerken) heeft gebruikt. Later hebben Antoine Oomen en Tjeerd Oosterhuis (zoon van Huub) een eigen melodie gemaakt. Het lied gaat over de inrichting van hemel en aarde waarin het licht en de duisternis worden gescheiden en scheiding wordt gebracht tussen land en zee. Hierdoor past het prima in vieringen waarin het eerste scheppingsverhaal (Genesis 1: 1-2,4a) wordt gelezen, zoals in de Paaswake wordt gedaan. Zoals in veel liederen van Huub Oosterhuis het geval is, wordt ook hier bezongen dat het licht de duisternis verdrijft. Deze thematiek sluit mooi aan bij de Paastijd.

Namens Taakgroep Eredienst,
Helga Janssens-Baan
 
terug
 
 
 

zondagdienst
datum en tijdstip 22-05-2022 om 09:30
meer details

HEMELVAART-viering in Oisterwijk
datum en tijdstip 26-05-2022 om 09:30
meer details

 
nieuwsbrief

klik hier voor de Nieuwsbrief van zondag 15 mei 2022
 
 
Facebook en Instagram
Onze gemeente is ook te vinden op Facebook en Instagram:

Facebook: PKN Tilburg
Instagram: pkn_tilburg
 
 
Wij de kerk

  meer
 
Privacyverklaring Prot. Gemeente te Tilburg e.o.
Privacyverklaring juni 2018.pdf
 
collectebonnen bestellen?
Informatie over het bestellen van collectebonnen vindt u bij 'Over ons' en vervolgens 'college van kerkrentmeesters'.
 
Opstandingskerk

Prof. Cobbenhagenlaan 8, hoek Waringinstraat
5037 DC Tilburg
013 4671763
e-mail: info@pkn-tilburg.nl

route, klik hier
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.