PKN
Protestantse Gemeente te Tilburg en omstreken
 
commissie eredienst commissie eredienst

Lied van de maand

Lied van de maand augustus 2021

Lied 220 Zoals een bloem zijn kelk heft naar de zon - Lied van verlangen
t Jaap Zijlstra (1933-2015)
m Jos D’hollander (1934)
In augustus zingen we, in Tilburg, “Zoals een bloem zijn kelk heft naar de zon” van Jaap Zijlstra. Hij heeft de liedtekst hiervan gebaseerd op een tekst uit zijn gebedenbundel “Gij roept het licht tot koning uit” en koos hierbij de melodie van psalm 119. De Vlaamse componist Jos D’hollander heeft hierbij een nieuwe, Gregoriaans aandoende, melodie geschreven. Dit lied is eerder in 1995 verschenen in Zingend Geloven 5 (vervolgbundel op Liedboek der Kerken (1973)) en in de op ons huidige Liedboek voorbereidende bundel Tussentijds (2005).

Het lied is gebaseerd op een gebed wat in elk couplet met het aanroepen van God zichtbaar is. Jaap Zijlstra heeft dit lied de ondertitel “Lied van verlangen” gegeven. Dit verlangen is met name in het eerste couplet verwoord met het verlangen naar licht, zoals de bloem zijn kelk heft naar de zon, de boom zijn armen uitbreidt naar de hemel en het zaad diep in de akkergrond naar licht zoekt om op te staan en te leven. In het tweede couplet staat de lofprijzing aan de naam die oplicht in de nacht centraal. Ook hierin wordt zoals in het eerste couplet, licht als metafoor voor God gebruikt. In de twee volgende coupletten komt deze metafoor terug in “morgenster” en “stad van licht”. In couplet 3 wordt gezongen over de hemeltrans. Dit beeld komt in de bijbel alleen in Job 22:12 voor. In deze hemeltrans is met sierlijk schrift de nacht geschreven. Met diezelfde sierlijke hand is de mens geschapen die schrijvend tot leven wordt gewekt. De morgenster verwijst naar Christus. Dit beeld is ook in Openbaring 22:16 te vinden. Het lied sluit in het vierde couplet ingenieus af met verwijzingen naar elementen uit  de eerste drie coupletten. In de eerste regel wordt met “die ons zingen doet” verwezen naar “zo taalt ons lied naar U” (couplet 1) en “taal van genegenheid” (couplet 2). In de tweede regel verwijst “maaksel van uw handen” naar couplet 3 “wij zijn geschreven met dezelfde hand”. Met “innigheid en gloed” in de derde regel wordt gerefereerd aan “uitstraling zo zacht” in het tweede couplet. De vierde regel met “schade en schande” verwijst naar “duisternis” in couplet 3. Tot slot verwijst “uw stad van licht” naar “eeuwig licht” (couplet 1) en “stille pracht” in couplet 2. 

De liedtekst heeft van Jos D’hollander een beeldende melodie gekregen die stijgt en daalt met het opheffen van de bloem en dalen van het zaad. Deze golvende melodie bestaat uit drie delen waarbij steeds twee regels achter elkaar gezongen moeten worden. Bij dit lied zonder maatsoort is het van belang om rustig en gebonden, maar op soepele wijze, op de tekst te zingen zoals dat ook in het Gregoriaans gebruikelijk is.

Namens Taakgroep Eredienst,
Helga Janssens-Baan
 
terug
 
 
 
nieuwsbrief

klik hier voor de Nieuwsbrief van zondag 25 juli 2021

 
 
Facebook en Instagram
Onze gemeente is nu ook te vinden op Facebook en Instagram:

Facebook: PKN Tilburg
Instagram: pkn_tilburg
 
 
Wij de kerk

  meer
 
Privacyverklaring Prot. Gemeente te Tilburg e.o.
Privacyverklaring juni 2018.pdf
 
collectebonnen bestellen?
Informatie over het bestellen van collectebonnen vindt u bij 'Over ons' en vervolgens 'college van kerkrentmeesters'.
 
Opstandingskerk

Prof. Cobbenhagenlaan 8, hoek Waringinstraat
5037 DC Tilburg
013 4671763
e-mail: info@pkn-tilburg.nl

route, klik hier
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.