PKN
Protestantse Gemeente te Tilburg en omstreken
 
commissie eredienst commissie eredienst

Lied van de maand
Lied van de maand december 2022

Lied 426 God to enfold you / God zal je hoeden
t  en m John L. Bell / vert. Andries Govaart

In de adventstijd zingen we lied 426 God to enfold you / God zal je hoeden. De tekst en melodie van dit Ionalied zijn door John Lamberton Bell (1949) geschreven. Hij is geboren en opgegroeid in het Schotse Kilmarnock (zo’n 30 km ten zuidwesten van Glasgow). In eerste instantie wilde John muziekleraar worden, maar koos voor een theologiestudie aan de Universiteit van Glasgow. Na zijn afstuderen was hij jeugdpastor in de “Church of Scotland” waarbij hij verspreid over een groot gebied in ongeveer 500 kerken werkte. Een vergelijkbare functie heeft hij in de Iona Community op zich genomen en daar samen met zijn collega Graham Maule (1958) het jeugdwerk vernieuwd. Hiervoor hebben zij nieuwe liederen geschreven waarvan de liedteksten aansluiten bij hedendaagse thema’s zoals werkeloosheid, multiculturele samenleving, armoede. In gewone, maar poëtische, taal worden ervaringen van mensen van nu met God en met de wereld verwoord. Inmiddels zijn deze liederen ook in het in 2005 verschenen Scottish hymnal opgenomen. In ons Liedboek zijn 18 liederen van John L. Bell opgenomen. “God to enfold you” is eerder voor de Nederlandse Ionabundel “Liederen en gebeden uit Iona en Glasgow” door Gert Lubberts (1951) vertaald en opgenomen onder nummer 46 “Gods groot erbarmen”. Het lied past in de Keltische traditie waar “blessing” een belangrijke plaats in het dagelijks leven inneemt. De zegenspreuken ademen het besef van de aanwezigheid van God in heel de schepping.
Andries Govaart (1954) heeft in opdracht van de liedboekredactie een nieuwe vertaling gemaakt, die op sommige punten dichter bij de Engelse tekst staat en op andere toevoegingen vanuit de Keltische spiritualiteit heeft gekregen. Het lied begint met de zegenwens van God om ons heen als herder, Christus naast ons die steunt en opricht en de Geest in ons, die ons bewaart in het zicht van de hemel. Het tweede deel wenst toe dat God ons genadig is, ons geneest en omarmt en door het duister naar het licht leidt. Vaak is het Engels compacter dan Nederlands waardoor bij het vertalen van liederen niet alle inhoud op dezelfde noten past. Bij dit lied is er, in de laatste regel, juist meer ruimte en zijn er twee Keltische typeringen van God toegevoegd: vriend en gids.
Het lied kan bij verschillende gelegenheden worden gezongen. Bijvoorbeeld in de zondagsviering als acclamatie, als gebed bij de opening van het Woord of als zegenlied aan het einde van de viering. In kleine gebedsvieringen kan het als gebedsaanhef worden gezongen waarna de melodie wordt geneuried tijdens de gebedsintenties. Het is ook een geschikt lied om tijdens pastorale ontmoetingen te zingen, bijvoorbeeld bij een ziekenzegening, na een moeilijk gesprek of bij momenten waar het koud en donker lijkt te worden.

Namens Taakgroep Eredienst,
Helga Janssens-Baan
 
terug
 
 
 

zondagdienst
datum en tijdstip 05-02-2023 om 09:30
meer details

zondagdienst en kindernevendienst
datum en tijdstip 12-02-2023 om 09:30
meer details

zondagdienst
datum en tijdstip 19-02-2023 om 09:30
meer details

zondagdienst, 1e zondag 40dagentijd
datum en tijdstip 26-02-2023 om 09:30
meer details

 
nieuwsbrief

klik hier voor de Nieuwsbrief van zondag 5 februari 2023
 
 
Wij zijn een Groene Kerk

meer
 
Facebook en Instagram
Onze gemeente is ook te vinden op Facebook en Instagram:

Facebook: PKN Tilburg
Instagram: pkn_tilburg
 
 
Wij de kerk

  meer
 
Privacyverklaring Prot. Gemeente te Tilburg e.o.
Privacyverklaring juni 2018.pdf
 
collectebonnen bestellen?
Informatie over het bestellen van collectebonnen vindt u bij 'Over ons' en vervolgens 'college van kerkrentmeesters'.
 
Opstandingskerk

Prof. Cobbenhagenlaan 8, hoek Waringinstraat
5037 DC Tilburg
013 4671763
e-mail: info@pkn-tilburg.nl

route, klik hier
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.