PKN
Protestantse Gemeente te Tilburg en omstreken
 
Start Vita Tilburg

ds. Sietske Blok zegent het pioniersteam in de viering van 3 april 2022https://vitatilburg.nl/over-ons/

Onze gemeente heeft na meerdere gesprekken met het pioniersteam en na een positief gestemd gemeenteberaad besloten Vita Tilburg (vh. Stadsklooster Tilburg) als pioniersplek van de Protestantse Kerk Nederland (PKN) te verbinden aan en in te bedden in onze gemeente.

De pioniersplek betreft het initiatief van enkele gezinnen - verbonden aan de christelijke studentenbeweging IFES - om in Tilburg een leef- en woongemeenschap te vormen samen met studenten en young professionals. Gedurende 3 pioniersjaren worden de plannen verder ontwikkeld en wordt naar een geschikte locatie in Tilburg gezocht. Het pioniersteam beoogt een bloeiplek voor studenten en young professionals te realiseren waar ruimte is voor vragen uit hun leefwereld en waar het goed wonen, werken en leven is. Een leefgemeenschap ook met uitstraling naar buiten door een aanbod van workshops, trainingen en persoonlijke coaching aan studenten, en naar de omliggende wijk. 
Als kerk willen wij met de verbinding aan  deze pioniersplek invulling geven aan onze missie om kerk naar buiten te zijn, op zoek te gaan naar nieuwe vormen van kerk zijn. In verbondenheid met Vita Tilburg willen wij de ontmoeting zoeken met de studentengemeenschap in Tilburg en hun leefwereld.

Het pioniersteam is gestart. In een feestelijke dienst op 3 april 2022 is hen de zegen meegegeven, ook door de betrokken (bijdragende) kerken Ontmoetingskerk, GKIN, PG Oisterwijk en PG Hilvarenbeek.
Vanuit onze gemeente is een klankbord- en adviesgroep gevormd, waaraan ook de Ontmoetingskerk te Tilburg deelneemt. Deze commissie komt tenminste driemaal per jaar bijeen met het pioniersteam.

In de komende pioniersjaren is ons doel:
-  als gemeente het pioniersteam in de ontwikkeling van de plannen voor de woon- en leefgemeenschap Vita Tilburg van harte en met raad, daad en gebed te ondersteunen;
- invulling te geven aan onze verbondenheid met Vita Tilburg en de studentengemeenschap door gezamenlijke activiteiten, ontmoeting, en/of persoonlijke inzet voor deze doelgroep;
- via de klankbord- en adviesgroep contact te houden met het pioniersteam; met hen mee te denken; mede vorm te geven aan de plannen en waar nodig hen van advies te dienen;
- de pioniersplek financieel te ondersteunen met een vaste bijdrage voor 3 jaar.

Het financieel beheer van het budget valt onder de verantwoordelijkheid van het College van kerkrentmeesters. De PKN ondersteunt deze pioniersplek financieel - door gedurende 3 pioniersjaren de bijdrage van onze gemeente te verdriedubbelen - en met begeleiding.
 

 
 
 

zondagdienst
datum en tijdstip 05-02-2023 om 09:30
meer details

zondagdienst en kindernevendienst
datum en tijdstip 12-02-2023 om 09:30
meer details

zondagdienst
datum en tijdstip 19-02-2023 om 09:30
meer details

zondagdienst, 1e zondag 40dagentijd
datum en tijdstip 26-02-2023 om 09:30
meer details

 
nieuwsbrief

klik hier voor de Nieuwsbrief van zondag 5 februari 2023
 
 
Wij zijn een Groene Kerk

meer
 
Facebook en Instagram
Onze gemeente is ook te vinden op Facebook en Instagram:

Facebook: PKN Tilburg
Instagram: pkn_tilburg
 
 
Wij de kerk

  meer
 
Privacyverklaring Prot. Gemeente te Tilburg e.o.
Privacyverklaring juni 2018.pdf
 
collectebonnen bestellen?
Informatie over het bestellen van collectebonnen vindt u bij 'Over ons' en vervolgens 'college van kerkrentmeesters'.
 
Opstandingskerk

Prof. Cobbenhagenlaan 8, hoek Waringinstraat
5037 DC Tilburg
013 4671763
e-mail: info@pkn-tilburg.nl

route, klik hier
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.