PKN
Protestantse Gemeente te Tilburg en omstreken
 
Update pioniersplek Vita Tilburg

Het begin van het nieuwe semester stond voor ons in het teken van het verdiepen van relaties met studenten en het maken van nieuwe plannen voor activiteiten  bij Vita en samenwerkingen met studentenverenigingen.
We hebben inmiddels een aardig aanbod ontwikkeld van trainingen op het gebied van welzijn en zingeving. Studentenverenigingen kunnen ons sinds kort ook uitnodigen om een verenigingsavond in te vullen. Ook hebben we weer wat ideetjes die we graag een keer willen uitproberen met studenten. In april bieden we een miniretraite aan in het klooster. We hopen dan studenten op weg te helpen om aandacht te geven aan wat in de drukte van alledag onder de oppervlakte blijft (zoals emoties of aandacht voor je lijf). We werken aan een programma met ruimte voor stilte, creativiteit en een luisteroefening (naar jezelf en de ander).

In het Brabants Dagblad heeft u misschien al gelezen dat de Kapucijnen nadenken over de toekomst van het klooster. Vast staat dat het pand een sociaalmaatschappelijke en religieuze functie moet houden. Wij zijn ook nog steeds met hen in gesprek over of Vita daar een plek in kan (blijven) hebben. We hopen in de loop van het voorjaar meer duidelijkheid te krijgen. Graag uw gebed hiervoor!

Op donderdag 18 mei leveren wij als Vita team een bijdrage aan de gezamenlijke Hemelvaartsdienst. Zien we u daar?

Anneriet Boonen
Pionier Vita Tilburg
www.vitatilburg.nl
 

 
Start Vita Tilburg

ds. Sietske Blok zegent het pioniersteam in de viering van 3 april 2022https://vitatilburg.nl/over-ons/

Onze gemeente heeft na meerdere gesprekken met het pioniersteam en na een positief gestemd gemeenteberaad besloten Vita Tilburg (vh. Stadsklooster Tilburg) als pioniersplek van de Protestantse Kerk Nederland (PKN) te verbinden aan en in te bedden in onze gemeente.

De pioniersplek betreft het initiatief van enkele gezinnen - verbonden aan de christelijke studentenbeweging IFES - om in Tilburg een leef- en woongemeenschap te vormen samen met studenten en young professionals. Gedurende 3 pioniersjaren worden de plannen verder ontwikkeld en wordt naar een geschikte locatie in Tilburg gezocht. Het pioniersteam beoogt een bloeiplek voor studenten en young professionals te realiseren waar ruimte is voor vragen uit hun leefwereld en waar het goed wonen, werken en leven is. Een leefgemeenschap ook met uitstraling naar buiten door een aanbod van workshops, trainingen en persoonlijke coaching aan studenten, en naar de omliggende wijk. 
Als kerk willen wij met de verbinding aan  deze pioniersplek invulling geven aan onze missie om kerk naar buiten te zijn, op zoek te gaan naar nieuwe vormen van kerk zijn. In verbondenheid met Vita Tilburg willen wij de ontmoeting zoeken met de studentengemeenschap in Tilburg en hun leefwereld.

Het pioniersteam is gestart. In een feestelijke dienst op 3 april 2022 is hen de zegen meegegeven, ook door de betrokken (bijdragende) kerken Ontmoetingskerk, GKIN, PG Oisterwijk en PG Hilvarenbeek.
Vanuit onze gemeente is een klankbord- en adviesgroep gevormd, waaraan ook de Ontmoetingskerk te Tilburg deelneemt. Deze commissie komt tenminste driemaal per jaar bijeen met het pioniersteam.

In de komende pioniersjaren is ons doel:
-  als gemeente het pioniersteam in de ontwikkeling van de plannen voor de woon- en leefgemeenschap Vita Tilburg van harte en met raad, daad en gebed te ondersteunen;
- invulling te geven aan onze verbondenheid met Vita Tilburg en de studentengemeenschap door gezamenlijke activiteiten, ontmoeting, en/of persoonlijke inzet voor deze doelgroep;
- via de klankbord- en adviesgroep contact te houden met het pioniersteam; met hen mee te denken; mede vorm te geven aan de plannen en waar nodig hen van advies te dienen;
- de pioniersplek financieel te ondersteunen met een vaste bijdrage voor 3 jaar.

Het financieel beheer van het budget valt onder de verantwoordelijkheid van het College van kerkrentmeesters. De PKN ondersteunt deze pioniersplek financieel - door gedurende 3 pioniersjaren de bijdrage van onze gemeente te verdriedubbelen - en met begeleiding.
 

 
 
 

zondagdienst
datum en tijdstip 26-05-2024 om 09:30
meer details

zondagdienst, Carrouseldienst
datum en tijdstip 02-06-2024 om 09:30
Met medewerking van het tienerkoor GoTiKo uit Goirlemeer details

zondagdienst, Carrouseldienst
datum en tijdstip 09-06-2024 om 09:30
meer details

zondagdienst, viering H. Avondmaal
datum en tijdstip 16-06-2024 om 09:30
meer details

 
nieuwsbrief

klik hier voor de Nieuwsbrief van zondag 26 mei 2024
 
 
Opstandingskerk

Prof. Cobbenhagenlaan 8, hoek Waringinstraat
5037 DC Tilburg
013 4671763
e-mail: info@pkn-tilburg.nl

route, klik hier
 
Wij zijn een Groene Kerk

meer
 
Facebook en Instagram
Onze gemeente is ook te vinden op Facebook en Instagram:

Facebook: PKN Tilburg
Instagram: pkn_tilburg
 
 
Wij de kerk

  meer
 
Privacyverklaring Prot. Gemeente te Tilburg e.o.
Privacyverklaring juni 2018.pdf
 
collectebonnen bestellen?
Informatie over het bestellen van collectebonnen vindt u bij 'Over ons' en vervolgens 'college van kerkrentmeesters'.
 
 
   
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.