PKN
Protestantse Gemeente te Tilburg en omstreken
 
College van Kerkrentmeesters College van Kerkrentmeesters

Het College van Kerkrentmeesters is o.a. belast met de volgende taken:

♦ Het zorgdragen voor een gerichte geldwerving voor 'het leven en werken'van de Gemeente, onder andere via de actie Kerkbalans.
♦ Het verzorgen en beheren van goederen en financiën in de Gemeente
♦ Het zorgdragen voor alle arbeidsrechtelijke aangelegenheden.
♦ Het bijhouden van de administratie van de kerk: de financiële administratie, de ledenadministratie en de archivering.

                                     

 

 
College van kerkrentmeesters samenstelling College van kerkrentmeesters samenstelling

Leden van het college van kerkrentmeesters:

Annelies van Wijk, interim voorzitter
Hans Kollen, secretaris
Caroline Jones, penningmeester
Hans Haverkamp, adviseur
Alex Beekmans, adviseur

contact: cvk@pkn-tilburg.nl

 
Schenkingsacte en collectebonnen Schenkingsacte en collectebonnen
Hoe de fiscus mee kan betalen bij uw giften
 
Schenking via een periodieke gift (bijvoorbeeld bij Kerkbalans).
Tot 2014 was het wat ingewikkeld en kostbaar om de gift via een schenking te regelen. Hiervoor was namelijk een notariële acte nodig. Bij een periodieke gift is het gehele bedrag aftrekbaar, ongeacht de drempel voor giften (een percentage van het jaarinkomen). Per 1 januari 2014 is een notariële acte bij de notaris niet meer nodig. Bij de scriba kunt u een goedgekeurde acte aanvragen (zonder kosten) waarop u uw gift vastlegt en daardoor direct in aanmerking komt voor aftrek. Omdat de fiscus meebetaalt, zou u uw gift met zo'n 15% kunnen verhogen. Er zijn wel voorwaarden aan verbonden. Buiten de acte die moet worden opgesteld, moet u er rekening mee houden dat u vijf achtereenvolgende jaren hetzelfde bedrag overmaakt. Zo niet, dan wordt het belastingvoordeel met terugwerkende kracht weer ingetrokken. Bij overlijden vervalt deze verplichting voor de nabestaanden.
Als u dus van plan bent om ieder jaar de kerk te ondersteunen, zou u eens aan deze mogelijkheid kunnen denken.
 
Collectebonnen
Kent u dat ook, op zondag pakt u tijdens de collecte uw portemonee, en er blijkt haast geen geld meer in te zitten. Collectebonnen kunnen uitkomst bieden. Het bijkomend voordeel van collectebonnen is dat de gift aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting. De kerk hoopt natuurlijk dat u dit financiële voordeel met de kerk wilt delen.
 
Soorten bonnen
Sinds enkele jaren heeft de Protestantse Gemeente van Tilburg vellen met collecte­bonnen. Ieder vel bestaat uit 20 collecte­bonnen. De volgende vijf soorten bonnen zijn te bestellen, elk met een eigen kleur.
coupure     kleur        prijs per velletje
€ 0,50         groen        €    10
€ 1,-            oranje       €    20
€ 2,-            blauw       €    40
€ 3,-            geel          €    60
€ 5,-            rood         €  100
 
Hoe bestellen?
U bestelt de bonnen door het bedrag over te schrijven op de collectebonnenrekening van de kerk, onder vermelding van het aantal vellen en de kleur. Bijvoorbeeld:
       2 x groen, 1 x geel
 
De gegevens van de collectebonnenrekening zijn:
       NL35 INGB 0001 0806 49 
       Protestantste Gemeente te Tilburg e.o.
       Tilburg

 
Hoe krijgt u uw bonnen?
Nadat het afschrift met uw overschrijving ontvangen is, leggen wij uw collectebonnen klaar. We zijn regelmatig in de kerk, en nemen dan de bestelde collectebonnen mee. Na de dienst delen we ze uit. Kent u ons niet, vraag dan aan de koster naar Chris en/of Ineke Sijtsma.
  


 
 
 
 

zondagdienst
datum en tijdstip 11-06-2023 om 09:30
meer details

zondagdienst, dienst van Woord en Gebed
datum en tijdstip 18-06-2023 om 09:30
meer details

zondagdienst, viering Avondmaal
datum en tijdstip 25-06-2023 om 09:30
meer details

zondagdienst, verhaaldienst
datum en tijdstip 02-07-2023 om 09:30
meer details

 
nieuwsbrief

klik hier voor de Nieuwsbrief van zondag 11 juni 2023
 
 
Wij zijn een Groene Kerk

meer
 
Facebook en Instagram
Onze gemeente is ook te vinden op Facebook en Instagram:

Facebook: PKN Tilburg
Instagram: pkn_tilburg
 
 
Wij de kerk

  meer
 
Privacyverklaring Prot. Gemeente te Tilburg e.o.
Privacyverklaring juni 2018.pdf
 
collectebonnen bestellen?
Informatie over het bestellen van collectebonnen vindt u bij 'Over ons' en vervolgens 'college van kerkrentmeesters'.
 
Opstandingskerk

Prof. Cobbenhagenlaan 8, hoek Waringinstraat
5037 DC Tilburg
013 4671763
e-mail: info@pkn-tilburg.nl

route, klik hier
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.