PKN
Protestantse Gemeente te Tilburg en omstreken
 
Diaconie Diaconie
College van Diakenen geeft op diverse niveaus ondersteuning:

Op ‘wereldniveau’:
ZWO ondersteunt een project in Libanon
Via avondmaalscollectes ondersteunen we voornamelijk onverwachte rampen.
Via schrijfacties geven we mentale ondersteuning van mensenrechtenactivisten of gevangenen.

Op ‘landelijk niveau’:
We hebben een lening uitstaan bij de ideële organisatie Oikocredit
Hiernaast ondersteunen we een tweetal door de landelijke PKN organisatie aanbevolen projecten:
• ‘de Leevboerderij’ in Werkendam: een plek voor jongeren die ‘tussen wal en schip’ dreigen te raken.
• ‘het Lichtpunt’  in Kollumerzwaag (Fryslân): opvang en ontmoeting aan een brede doelgroep van mensen die tussen wal en schip dreigen te vallen; renovatie van de boerderij.

Op ‘plaatselijk niveau’
Op plaatselijk niveau wordt een aantal organisaties financieel ondersteund:
• MST/VLOT
• Het Huis van Ontmoeting
• Penitentiaire Inrichting
• Het Ronde TafelHuis
De steeds weer zeer succesvolle actie schoenendoos voor kinderen die onvoldoende aan het sinterklaasfeest deel kunnen nemen wordt ook ondersteund vanuit de diaconie.
Hiernaast zijn er diverse hulpvragen waar de diaconie een bijdrage aan levert.
Vanuit de diaconie nemen we deel aan het project ‘SchuldHulpMaatje’: het als maatje er zijn bij mensen met (beginnende) schulden, bij schuldpreventie en schuldhulp,
Via de opbrengst van collectes, oogstdienst, bloemengroet, kerstattenties wordt aandacht gegeven aan minderbedeelden, ouderen, zieken en mantelzorgers.
terug
 
 
 

zondagdienst
datum en tijdstip 30-06-2024 om 09:30
meer details

zondagdienst, leesdienst
datum en tijdstip 07-07-2024 om 09:30
meer details

zondagdienst
datum en tijdstip 14-07-2024 om 09:30
meer details

zondagdienst
datum en tijdstip 21-07-2024 om 09:30
meer details

 
nieuwsbrief

klik hier voor de Nieuwsbrief van zondag 23 juni 2024
 
 
Opstandingskerk

Prof. Cobbenhagenlaan 8, hoek Waringinstraat
5037 DC Tilburg
e-mail: info@pkn-tilburg.nl

route, klik hier
 
Wij zijn een Groene Kerk

meer
 
Facebook en Instagram
Onze gemeente is ook te vinden op Facebook en Instagram:

Facebook: PKN Tilburg
Instagram: pkn_tilburg
 
 
Wij de kerk

  meer
 
Privacyverklaring Prot. Gemeente te Tilburg e.o.
Privacyverklaring juni 2018.pdf
 
collectebonnen bestellen?
Informatie over het bestellen van collectebonnen vindt u bij 'Over ons' en vervolgens 'college van kerkrentmeesters'.
 
 
   
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.