PKN
Protestantse Gemeente te Tilburg en omstreken
 
Samen op retraite Samen op retraite

Binnen de christelijke traditie is het een goede gewoonte om je zo nu en dan terug te trekken in de stilte. In de evangeliën lezen we dat Jezus dit doet:
Marcus 1 : 35 Vroeg in de ochtend, toen het nog helemaal donker was, stond Hij op, ging naar buiten en liep naar een eenzame plek om daar te bidden
Sommige mensen doen dit dagelijks met een moment ‘stille tijd’. Anderen maken een wandeling in de natuur.  Een retraite bied je een eenzame plek om te bidden. Een plek om afstand van alle dagelijkse dingen te nemen en je te richten op God.

Marjan de Kwaasteniet en ikzelf organiseren een retraite in het weekend van 19-21 april 2024 bij gemeenschap de Hooge Berkt in Bergeijk (bij Eindhoven). Het is een plek die mij dierbaar is en waar ik vaker kom. We zijn welkom om met hen deze dagen mee te leven. Het weekend begint vrijdagmiddag 19 april om 16:30 en eindigt op zondag 21 april 13:00. Er zijn 6 kamers beschikbaar, waarvan 2 kamers door 2 personen kunnen worden gebruikt. De kosten zullen zo ongeveer 100 euro p.p. zijn. Laat de kosten geen bezwaar zijn! Daar zijn altijd wegen voor te vinden.

Graag vóór 1 december opgeven. Dan kunnen we dit weekend al dan niet bevestigen bij de Hooge Berkt. Opgave bij ds. Sietske Blok via dssietskeblok@gmail.com

 
Contextueel Bijbellezen, samen met de GKIN in september en oktober Contextueel Bijbellezen, samen met de GKIN in september en oktober

Als gemeente hebben wij een bijzondere band met de GKIN gemeente. We vieren 2x per jaar samen. Nu kwam er bij ds. Marla Huliselan en mij de vraag van onderzoekster Kirsten van de Ham of het mogelijk zou zijn met beide gemeenschappen Bijbelstudie te doen rondom het thema racisme. We zijn met haar in gesprek gegaan en ondersteunen dit initiatief van harte.  Afgelopen januari vierden we met vijf gemeenschappen samen rondom dit thema in de week van gebed. Dat was een indrukwekkende viering, op die weg willen wij verder gaan.

Kirsten schrijft het volgende:
Racisme is één van de moeilijkste maatschappelijke vraagstukken van dit moment. Discussies over Zwarte Piet zijn jaarlijks vaste prik geworden en na de Black Lives Matter protesten in 2020 komt het onderwerp steeds vaker ter sprake. Hoe zit het met racisme binnen de kerken en het christendom? Hoe kunnen we een gesprek over dit onderwerp voeren waarin recht doen aan mensen, ongeacht afkomst en kleur centraal staat?

Vanuit de Protestantse Theologische Universiteit doe ik hier onderzoek naar. Het doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in hoe kerkleden tegen racisme aankijken en hoe zij met mensen met andere ervaringen/meningen in gesprek kunnen gaan.

Samen met Kirsten zijn we de rond de tafel gaan zitten om te bespreken hoe we dit kunnen organiseren. Komende september en oktober zal zij gespreksgroepen en Bijbelstudies leiden over dit onderwerp met leden van de PG Tilburg en de GKIN Tilburg. Als predikanten zijn we hier bij betrokken.

Op de drie avonden doen we een contextuele Bijbelstudie en doorlopen op de drie opeenvolgende avonden drie stappen: Zien, Lezen en Doen.
(1) Zien: we bespreken het onderwerp racisme. Deelnemers kunnen hun ervaringen met en/of visies op racisme delen. Wat horen we in de media hierover? Wat zien we in ons eigen dagelijks leven?
(2) Lezen: we lezen een Bijbelverhaal en gaan daar dieper op in. Wie zijn de mensen in dit verhaal? Wat doen ze en waarom? Wat herkennen wij in dit verhaal van wat we besproken hebben over racisme (bij (1))?
(3)Doen: welke acties kunnen wij zelf doen om bij te dragen aan een rechtvaardigere wereld voor ieder mens? Waartoe inspireert dit Bijbelverhaal ons?

Het gaat om vrijdag 8 september om 19:30, vrijdag 6 oktober om
19:30 en vrijdag 3 november om 19:30. Het is belangrijk dat u bij alle drie de avonden aanwezig bent. De eerste avond komen we ‘apart’ bij elkaar (GKIN en PKN), de twee opeenvolgende avonden samen.  Ik hoop dat u mee wilt doen! Neem dan contact op met mij, ds. Sietske Blok, of Kirsten zelf via k.van.der.ham@pthu.nl.

Ds. Sietske Blok
 
 
40-60 groep 40-60 groep

Zo’n 1x in de twee maanden komt een groep van mensen tussen de ongeveer 40 en de 60 jaar bij elkaar. Een groep om elkaar te ontmoeten, verdieping te zoeken, samen te verwonderen, vragen te stellen, te onderzoeken.
Samen met de deelnemers wordt de groep vormgegeven en de frequentie van de ontmoetingen en de inhoud bepaald. Op dit moment lezen we teksten uit de Tora (Genesis, Exodus, Leviticus) en daarbij het commentaar van opperrabijn Jonathan Sacks (1948-2020)  uit het Verenigd Koninkrijk. Van de achterflap van het commentaar op Genesis: : Volgens hem gaat Genesis over de leden van een familie. Gewone mensen die bijzonder worden door hun bereidheid om God te volgen.

Welkom om mee te doen! je kunt je aanmelden bij ds. Sietske Blok:
dssietskeblok@gmail.com, tel. 06-19532015
 
 
Koffie ochtend: koffie met een goed gesprek

Koffie ochtend: koffie met een goed gesprek
Iedere woensdagochtend is de kerk open.
Van 10.00 - 11.30u is iedereen welkom voor een kopje koffie en gaan we in gesprek met elkaar.

Elke 1e woensdag van de maand is ds. Sietske Blok aanwezig: zij stelt steeds een ander thema aan de orde.


 
 
 
 

zondagdienst, 1e advent
datum en tijdstip 03-12-2023 om 09:30
meer details

zondagdienst, 2e advent
datum en tijdstip 10-12-2023 om 09:30
meer details

zondagdienst, 3e advent
datum en tijdstip 17-12-2023 om 09:30
meer details

zondagdienst, 4e advent
datum en tijdstip 24-12-2023 om 09:30
meer details

 
nieuwsbrief

klik hier voor de Nieuwsbrief van zondag 26 november 2023
 
 
Wij zijn een Groene Kerk

meer
 
Facebook en Instagram
Onze gemeente is ook te vinden op Facebook en Instagram:

Facebook: PKN Tilburg
Instagram: pkn_tilburg
 
 
Wij de kerk

  meer
 
Privacyverklaring Prot. Gemeente te Tilburg e.o.
Privacyverklaring juni 2018.pdf
 
collectebonnen bestellen?
Informatie over het bestellen van collectebonnen vindt u bij 'Over ons' en vervolgens 'college van kerkrentmeesters'.
 
Opstandingskerk

Prof. Cobbenhagenlaan 8, hoek Waringinstraat
5037 DC Tilburg
013 4671763
e-mail: info@pkn-tilburg.nl

route, klik hier
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.