PKN
Protestantse Gemeente te Tilburg en omstreken
 
commissie eredienst commissie eredienst

Lied van de maand

Lied van de maand december 2021 en januari 2022

Lied van de maand: Advent - Kerst - Epifanie

Als voorbereiding op Kerst zingen we in Advent Lied 464 Een engel spreekt een priester aan – Lied van hemel en aarde. Sytze de Vries (1945) heeft dit lied in 2009 op verzoek van de redactie van “Kind op Zondag” aansluitend bij de geboorteverhalen van Johannes en Jezus geschreven. Samen met Zacharias, Maria en Elisabeth kijken wij op de adventszondagen uit naar de aankomende geboortes en zingen op kerstmorgen met de herders en engelen God glorie toe, omdat zijn licht de nacht bedwingt. Elke zondag worden er twee coupletten gezongen waarbij in het eerste couplet het aanspreken centraal. Hierop volgt in het tweede couplet een reactie. De melodie van dit lied is van het kerstlied Vom Himmel hoch da komm ich her dat Martin Luther (1483-1546) voor kinderen heeft geschreven.

Zoals de voorbereiding op Kerst in de adventsperiode meerdere zondagen betreft, klinkt het feest van Kerst op meerdere zondagen in de Epifaniëntijd na. Op deze zondagen in januari zingen wij Lied 518 Hoe helder staat de morgenster. Dit is een middeleeuws lied waarvan Philipp Nicolai (1556-1608) in de traditie van de Meistersinger  zowel de tekst als de melodie heeft geschreven. Het lied is ontstaan in het najaar en de winter van 1597/1598 tijdens een hevige pestepidemie in Unna, Westfalen Duitsland. In deze periode heeft Nicolai veel gemeenteleden en vrienden verloren en heeft om gemeenteleden en zichzelf te troosten uitvoerige meditaties bij artikel 12 van het apostolicum Ik geloof het eeuwige leven geschreven.  Deze meditaties heeft hij in de bundel Frewden Spiegel des ewigen Lebens (1599) opgenomen en hieraan vier liederen toegevoegd, waaronder ons lied van de maand Hoe helder staat de morgenster en het bekende ‘Op, waak op!’ zo klinkt het luide (lied 749). Deze twee liederen zijn tot de bekendste protestantse kerkliederen gaan behoren en dragen sinds de negentiende eeuw de eretitel Königin und König der Choräle. In de zeventiende en achttiende eeuw behoorde Hoe helder staat de morgenster  in Duitsland tot de meest geliefde liederen en werd op elke bruiloftspartij gezongen. In de Nederlanden was in die tijd de melodie bekender dan de tekst en is voor zo’n honderd liedteksten gebruikt, waaronder het nieuwjaarslied Weest wellekom Emanuel (Liedboek 1973 Gezang 148). In couplet 2 van Hoe helder  staat de morgenster wordt met hemels manna dat wij eten en in couplet 4 met uw woord en geest, uw vlees en bloed ook naar het Avondmaal verwezen. Het lied is met de bruidsmystiek, verwijzingen naar Epifanie en Avondmaal een passend lied om in januari te zingen. De maand van Epifaniëntijd,waarin we het verhaal van de Bruiloft te Kana lezen en Avondmaal vieren.  

Namens Taakgroep Eredienst,
Helga Janssens-Baan
 
terug
 
 
 
nieuwsbrief

 klik hier voor de Nieuwsbrief van zondag 28 november 2021

 
 
Facebook en Instagram
Onze gemeente is ook te vinden op Facebook en Instagram:

Facebook: PKN Tilburg
Instagram: pkn_tilburg
 
 
Wij de kerk

  meer
 
Privacyverklaring Prot. Gemeente te Tilburg e.o.
Privacyverklaring juni 2018.pdf
 
collectebonnen bestellen?
Informatie over het bestellen van collectebonnen vindt u bij 'Over ons' en vervolgens 'college van kerkrentmeesters'.
 
Opstandingskerk

Prof. Cobbenhagenlaan 8, hoek Waringinstraat
5037 DC Tilburg
013 4671763
e-mail: info@pkn-tilburg.nl

route, klik hier
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.