PKN
Protestantse Gemeente te Tilburg en omstreken
 
commissie eredienst commissie eredienst

Lied van de maand
Lied van de maand februari-maart, Veertigdagentijd
Lied 361 Er heeft een stem gesproken
t Evert Louis Smelik / m Willem Vogel

Op zondag 18 februari vieren we de Eerste Zondag van de Veertigdagen. Vanaf dan tot en met Palmzondag, 24 maart, zingen we Lied 361 “Er heeft een stem gesproken”. De tekst van dit lied is geschreven door Evert Louis Smelik (1900-1985). Hij was predikant en kerkelijk hoogleraar en heeft meerdere geestelijke liederen geschreven en vertaald. Liederen van hem zijn opgenomen in de Hervormde Bundel 1938.
In de jaren vijftig van de vorige eeuw pleitte hij voor het samenstellen van een nieuwe liedbundel in plaats van het moderniseren van Bundel 1938. Deze bundel zou door deskundigen moeten worden samengesteld, waarbij schoonheid en stijl voorop staan. In de liederen zou ook de traditie moeten weerklinken.

In het Liedboek voor de Kerken (1973) zijn 20 liederen van hem opgenomen. Hier is ons lied van de maand er een van. Dit lied is eind jaren vijftig van de vorige eeuw met oog op dat nieuwe liedboek geschreven. Het sluit aan bij de pastorale brieven van Paulus aan Timoteüs. Deze brieven dragen een vermanend, bemoedigend karakter en roepen op tot actieve overgave, trouw, waakzaamheid en klaarheid. Een oproep die ook aan Jeremia, waarover wij in de Veertigdagentijd lezen, wordt gedaan. Deze oproep geldt niet alleen voor Jeremia, maar ook voor ons wanneer wij ons in de Veertigdagentijd bezinnen.

De Veertigdagentijd die we dit jaar beginnen met een viering mede voorbereid door de werkgroep Groene Kerk in onze Gemeente. Deze groep laat zich inspireren door St. Franciscus. De heilige die kiest voor een eenvoudig leven met respect voor de schepping en liefde voor de natuur. In lied 361 zingen wij in couplet 4 over het woord van God gegeven dat ommekeer brengt en ons in het leven voedt. Vanuit dat woord durven wij om hulp te vragen bij het leren van eenvoudig leven (couplet 5). De tijden slaan als golven over ons hoofd (couplet 6). Het is bemoedigend te weten dat wie gelooft niet wordt verdoofd. Daarom kunnen wij in couplet 7 lof zingen: “De koning nu der eeuwen, eeuwig de Heer, heerlijk, onzienlijk, enig, zij kracht en eer!”

Namens Taakgroep Eredienst,
Helga Janssens-Baan 
terug
 
 
 

zondagdienst, 3e zondag 40dagentijd
datum en tijdstip 03-03-2024 om 09:30
meer details

zondagdienst, 4e zondag 40dagentijd
datum en tijdstip 10-03-2024 om 09:30
meer details

zondagdienst, 5e zondag 40dagentijd
datum en tijdstip 17-03-2024 om 09:30
meer details

zondagdienst, Palmzondag
datum en tijdstip 24-03-2024 om 09:30
meer details

 
Opstandingskerk

Prof. Cobbenhagenlaan 8, hoek Waringinstraat
5037 DC Tilburg
013 4671763
e-mail: info@pkn-tilburg.nl

route, klik hier
 
nieuwsbrief

klik hier voor de Nieuwsbrief van zondag 3 maart 2024
 
 
Wij zijn een Groene Kerk

meer
 
Facebook en Instagram
Onze gemeente is ook te vinden op Facebook en Instagram:

Facebook: PKN Tilburg
Instagram: pkn_tilburg
 
 
Wij de kerk

  meer
 
Privacyverklaring Prot. Gemeente te Tilburg e.o.
Privacyverklaring juni 2018.pdf
 
collectebonnen bestellen?
Informatie over het bestellen van collectebonnen vindt u bij 'Over ons' en vervolgens 'college van kerkrentmeesters'.
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.