PKN
Protestantse Gemeente te Tilburg en omstreken
 
Kerstvieringen december 2021 Kerstvieringen december 2021

Bericht van de kerkenraad over de Vieringen rondom Kerstmis en Nieuwjaar 2021/2022
Hoe vieren wij als gemeente dit jaar Kerstmis en Nieuwjaar, in de lockdown die op 19 december jl. inging?
De Protestantse Kerk (PKN) adviseert ons de komende kerkdiensten online uit te zenden en de kerkleden en andere belangstellenden uit te nodigen de diensten digitaal mee te vieren. Als er redenen zijn – in uitzonderlijke gevallen – om fysieke diensten te houden, met name tijdens de komende feestdagen, dan met maximaal 50 kerkgangers, en op 1,5 meter afstand.

In het kernteam is besproken hoe aan dit advies het beste recht te doen en gevolg te geven in onze komende diensten. Gezocht is naar een verantwoorde balans in het volgen van het PKN advies om online te vieren en het bieden van een mogelijkheid om toch de dienst in de kerk mee te vieren aan degenen, die niet in de gelegenheid zijn de diensten online te volgen,
Besloten is als volgt:

Kerstavond 24 december, aanvang 20.30 uur.
De dienst zal alleen online (via www.pkn-tilburg.nl) te volgen zijn.

Kerstmorgen 25 december, aanvang 9.30 uur.
Gemeenteleden en belangstellenden worden uitgenodigd deze dienst online mee te vieren. Alleen voor degenen die geen internet hebben en/of  door bijzondere omstandigheden niet in de gelegenheid zijn de dienst online te volgen, zal de kerk open zijn om de dienst als kerkganger bij te wonen.
De coronamaatregelen die gelden voor, tijdens en na de vieringen staan hieronder vermeld.
Deze viering is online te volgen via www.pkn-tilburg.nl.  

*2e kerstdag 26 december, aanvang 9.30 uur.
Deze dienst zal alleen online (via www.pkn-tilburg.nl) te volgen zijn.

* Nieuwjaar 2 januari 2022, aanvang 9.30 uur.
Omdat in de 1e kerkdienst in een nieuw jaar vooral de ontmoeting, elkaar goed nieuwjaar wensen, even contact hebben, een belangrijke rol spelen, maar dit door de coronamaatregelen juist ontraden wordt, is besloten dat ook deze dienst alleen online te volgen zal zijn via www.pkn-tilburg.nl.

* Vanaf zondag 9 januari 2022 volgen wij het beleid als vermeld bij de dienst op Kerstmorgen. Dus alleen de kerk open voor wie niet over internet beschikt en/of door bijzondere niet de gelegenheid heeft de viering online te volgen.
Of de kerkdiensten na 14 januari 2022 (persconferentie) toegankelijk zullen zijn voor meer kerkgangers, zal afhangen van de dan geldende coronamaatregelen en de beslissing over het al dan niet verlengen van de lockdown. Wij volgen daarin het advies van de PKN.

Ik wens u allen een gezegend en vredig kerstfeest toe, in vreugde om de geboorte van Jezus. Voorts goede feestdagen gewenst en een voorspoedig nieuw jaar persoonlijk, in gezin, school, werk, pensioen of andere levensfase.


Abje van Andel
voorzitter kerkenraad

Coronamaatregelen tijdens de kerkdienst
Tijdens de kerkdiensten gelden de volgende regels:
  • Bij het in- en uitgaan van de kerk en bij verplaatsingen in de kerk wordt een mondkapje gedragen.
  • De kerkzaal is ingericht met inachtneming van 1,5 meter-maatregel.
  • Kerkgangers wordt verzocht om hun jas mee te nemen naar hun stoel. De kapstokken worden voorlopig niet gebruikt.
  • De kosters begeleiden het verlaten van de kerk na het einde van de viering. Dit gebeurt rij voor rij.
  • Er wordt geen koffie en thee meer gedronken na de viering.
  • De Opstandingskerk beschikt over een goed ventilatiesysteem.
  • Bij klachten s.v.p. thuisblijven. U kunt de diensten thuis online volgen. Wij houden de PKN corona-instructies en -adviezen zorgvuldig in het oog en stemmen ons beleid voor wat betreft de kerkdiensten daarop af.
terug
 
 
 

zondagdienst
datum en tijdstip 05-02-2023 om 09:30
meer details

zondagdienst en kindernevendienst
datum en tijdstip 12-02-2023 om 09:30
meer details

zondagdienst
datum en tijdstip 19-02-2023 om 09:30
meer details

zondagdienst, 1e zondag 40dagentijd
datum en tijdstip 26-02-2023 om 09:30
meer details

 
nieuwsbrief

klik hier voor de Nieuwsbrief van zondag 5 februari 2023
 
 
Wij zijn een Groene Kerk

meer
 
Facebook en Instagram
Onze gemeente is ook te vinden op Facebook en Instagram:

Facebook: PKN Tilburg
Instagram: pkn_tilburg
 
 
Wij de kerk

  meer
 
Privacyverklaring Prot. Gemeente te Tilburg e.o.
Privacyverklaring juni 2018.pdf
 
collectebonnen bestellen?
Informatie over het bestellen van collectebonnen vindt u bij 'Over ons' en vervolgens 'college van kerkrentmeesters'.
 
Opstandingskerk

Prof. Cobbenhagenlaan 8, hoek Waringinstraat
5037 DC Tilburg
013 4671763
e-mail: info@pkn-tilburg.nl

route, klik hier
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.