PKN
Protestantse Gemeente te Tilburg en omstreken
 
Crèche

Crèche

Tijdens de eredienst is er een oppasdienst voor de kinderen van 0-4 jaar

 

 
Kindernevendienst

Kindernevendienst

Voor de kinderen van 4-12 jaar is er elke zondag (ook in de vakanties) kindernevendienst. Gewerkt wordt met thema's die aangereikt worden door Bijbels basics van het Nederlands Bijbel Genootschap. Met projecten worden de kinderen voorbereid op het Kerstfeest en het Paasfeest.

 
Brug

Brug

Voor jongeren van alle klassen in het voortgezet onderwijs is er een eigen 'nevendienst'. wij noemen dit 'Brug'. Brug is er elke zondag, tijdens de kerkdienst. In de Brug zijn we op steed verschillende manieren bezig met geloven, de Bijbel en de kerk. We willen actief met elkaar en op God betrokken zijn via gesprek en onze eigen media netwerken, om meningen en ervaringen te delen.

 

 
Cantorij "Samen op weg" Cantorij "Samen op weg"

De cantorij ondersteunt de gemeentezang in de Opstandingskerk door mee te werken aan circa 10 vieringen per jaar. De cantorij zingt de liederen één- en vierstemmig, soms in canon of wisselzang met de gemeente. We zingen veel liederen uit het nieuwe liedboek. Onbekende liederen oefenen we voorafgaand aan een viering met de aanwezigen.

Iedereen is van harte welkom om een keer mee te zingen tijdens een repetitie of tijdens de voorzang op zondag (zie aankondigingen in nieuwsbrief).

Repetities zijn op woensdagavond in de Opstandingskerk van 20.00-22.00
Muzikale leiding: Helga Janssens-Baan

Voorzitter: Atie de Vos, email: devosatie@gmail.com

 
 
commissie eredienst commissie eredienst

De commissie eredienst zorgt voor de preekvoorziening en de roosters van ambtsdragers en medewerkers aan de eredienst.

Contactpersoon: Jessica Hagoort.

Om kennis te maken met het nieuwe liedboek kiest de commissie eredienst  steeds een 'lied van de maand'. Zie hiervoor 'lees meer'.

lees meer »
 
Kerkauto Kerkauto

Voor ouderen en anderen die niet in de gelegenheid zijn zelfstandig naar de kerk te komen, bestaat er een ophaaldienst per auto.

Contactpersonen zijn Gonnie Roos (wijk West), Meeuwis Geleijns (wijk Noord) en Annette van Staalduinen (wijk Goirle).

Bij het kerkelijke bureau (kerkelijkbureau@pkn-tilburg.nl) kunt u informatie over de autodiensten verkrijgen.
 

 
Doop, rouw en trouwen Doop, rouw en trouwen

Doop
Ouders die hun kind graag willen laten dopen kunnen het beste contact opnemen met ds. Otto Grevink, e-mail o.grevink@pkn-tilburg.nl

Uitvaart
Bij een overlijden kunt u contact opnemen met het kerkelijk bureau. Mevrouw Cissy Mohr is beschikbaarvoor het verzorgen van uitvaartdiensten.
e-mail: kerkelijkbureau@pkn-tilburg.nl  of  cissymohr@hotmail.com

Huwelijk
Voor het inzegenen van een huwelijk kunt u contact opnemen met ds. Otto Grevink.
e-mail: o.grevink@pkn-tilburg.nl

 
 
 
nieuwsbrief

klik hier voor de Nieuwsbrief van 25 oktober 2020
 
 
Wij de kerk

  meer
 
Privacyverklaring Prot. Gemeente te Tilburg e.o.
Privacyverklaring juni 2018.pdf
 
collectebonnen bestellen?
Informatie over het bestellen van collectebonnen vindt u bij 'Over ons' en vervolgens 'college van kerkrentmeesters'.
 
Opstandingskerk

Prof. Cobbenhagenlaan 8, hoek Waringinstraat
5037 DC Tilburg
013 4671763
e-mail: info@pkn-tilburg.nl

route, klik hier
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.