PKN
Protestantse Gemeente te Tilburg en omstreken
 
commissie eredienst commissie eredienst

Lied van de maand

Lied van de maand februari en maart 2020
657 Zolang wij ademhalen
t Sytze de Vries / m Wales 1865 - LLangloffan

559 Gij die ver voor ons uit
t Olov Hartman  (1906-1982) – Du som gick före oss,
vert. Ad den Besten (1923-2015)
m Johannes Petzold (1912-1985)

Voor het lied van de maand februari hebben we gekozen voor een glorialied. Op de eerste zondag van deze maand viert Cantorij Samen op Weg haar 20-jarig jubileum. Aan het einde van de viering zal lied 657 “Zolang wij ademhalen” als slotlied met de gehele gemeente worden gezongen. In dit lied heeft Sytze de Vries (1945) alle redenen waarom de kerk het zingen nooit zou kunnen laten, verwerkt. Samen zingen is belangrijk om vreugde en verdriet, hoop en wanhoop, vertroosting en vertwijfeling te kunnen in- en uitademen. Hiermee komt de hele mens met hart en ziel tot zichzelf, de ander en God. In de eerste strofe zingen we vol vreugde met de woorden: “Elkaar zijn wij gegeven tot kleur en samenklank.” In de tweede strofe klinkt de verstilling in verdrietige en moeilijke tijden. De derde strofe zingt over de kracht van het lied om muren te laten vallen, zoals in Jericho (Jozua 7). In deze strofe wordt ook verwezen naar Paulus en Silas die zich een uitweg uit het donker zongen en deuren zich openden (Handelingen 20). Het lied wordt in de vierde strofe gedragen door vleugels van de hoop en zingt van vergezichten en adem van Gods Geest. Sytze de Vries heeft zijn tekst geschreven op de melodie “Llangloffan” die bekend is van het lied “Soms groet een licht van vreugde de Christen als hij zingt” (LvK gez. 448, Liedboek 2013 lied 910).  De keuze van deze melodie is geen willekeurige geweest. Met de keuze van deze melodie wordt een link gelegd tussen beide liederen. De woorden van het eerste lied klinken in het nieuwe lied door. Zolang wij ademhalen schept God in ons de kracht om zingend te vertalen waartoe wij zijn bedacht! Een mooi loflied om in februari te zingen.

In maart begint de Veertigdagentijd. De tijd van bezinning en voorbereiding op Pasen. In deze verstillende tijd wordt geen gloria gezongen. Als lied van de maand zingen we Lied 559 “Gij die ver voor ons uit.” In dit van oorsprong Zweedse lied valt op dat het geen rijm heeft. Deze vorm versterkt het meditatieve karakter van de tekst. De eerste drie strofen zijn een gebed waarin God aangeroepen wordt als helper, als onze vrede en als levensbrood. In de laatste strofe neemt de tekst een wending. De gebedsaanroep verandert in een oproep waarin wij als gemeente worden opgeroepen om zelf helper te zijn in de wereld, met vrede en brood voor mensen.
Een oproep om in de Veertigdagentijd extra bij stil te staan.

Namens Taakgroep Eredienst,
Helga Janssens-Baan

 
terug
 
 
 

zondagdienst Pasen m.m.v. de Cantorij
datum en tijdstip 12-04-2020 om 09:30
deze viering vervaltmeer details

zondagdienst voor dovenden en horenden
datum en tijdstip 19-04-2020 om 09:30
deze viering vervaltmeer details

zondagdienst
datum en tijdstip 26-04-2020 om 09:30
deze viering vervaltmeer details

 
nieuwsbrief

klik hier voor de nieuwsbrief van zondag 5 april 2020
 
Wij de kerk

  meer
 
Privacyverklaring Prot. Gemeente te Tilburg e.o.
Privacyverklaring juni 2018.pdf
 
collectebonnen bestellen?
Informatie over het bestellen van collectebonnen vindt u bij 'Over ons' en vervolgens 'college van kerkrentmeesters'.
 
eredienst naluisteren?

de diensten van de afgelopen zondagen

 
 
Opstandingskerk

Prof. Cobbenhagenlaan 8, hoek Waringinstraat
5037 DC Tilburg
013 4671763
e-mail:

route, klik hier
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.