PKN
Protestantse Gemeente te Tilburg en omstreken
 
commissie eredienst commissie eredienst

Lied van de maand

Lied van de maand: december en januari
455 Het zal geschieden in de laatste dagen
t Wim Pendrecht / m Wim Ruessink
527 Uit uw hemel zonder grenzen
t Huub Oosterhuis / m Jaap Geraedts

Het lied van de maand december is lied 455 “Het zal geschieden in de laatste dagen”. De eerste vier strofen van het lied zijn geschreven voor de adventszondagen en de laatste twee strofen (die later aan het originele lied zijn toegevoegd) zijn specifiek voor de kerstnacht en kerstmorgen geschreven.
Wim Pendrecht (1930-2014) heeft de teksten geschreven bij de lezingen zoals die ook dit jaar (het A jaar van het gemeenschappelijk leesrooster) tijdens advent en kerst worden gelezen. De eerste drie coupletten sluiten bij de Jesajalezingen aan en vanaf het vierde couplet is de tekst geïnspireerd op de evangelielezingen. Dit jaar staat als alternatieve lezing voor de Jesajalezingen Micha op het rooster aangegeven. Ook hierbij sluit het lied, vanwege de profetische insteek van de tekst, prima aan. De coupletten voor de adventszondagen beginnen met “Het zal geschieden in de laatste dagen”. Deze woorden verwijzen in het Eerste Testament naar de Dag des Heren, de oordeelsdag waarop God gericht houdt over de vijanden van Israël. Dat zijn niet alleen de vijandige volken, maar volgens de profeten ook de afvalligen en zondaars binnen het volk. De laatste dag is ook de dag van de wederkomst van Christus waarop hij het oordeel zal uitspreken over goeden en slechten. Ten slotte zijn de laatste dagen ook de dagen net voor de geboorte, voor verlossing, voor de vervulling. In het eerste couplet wordt gezongen over een godsverschijning waarbij macht, majesteit en vooral licht horen. Licht wordt van het begin tot het einde van de bijbel steeds opnieuw met God geassocieerd (Genesis 1: 3 Er zij licht. Openbaring 22:5 en God zelf zal het licht zijn). In dat licht breekt de dag aan dat alle duisternissen doet wegstromen. Door over ónze duisternissen te zingen, voegen wij ons onder de volkeren die optrekken naar de berg van de Heer. In couplet 2 staat de vrede centraal, de vrede als voltooiing van hemel en aarde. Het derde couplet gaat over de woestijn die zal bloeien en zich zal verheugen omdat ze geen ondoordringbaar oord van de dood is, maar een vruchtbare plaats. In het vierde couplet wordt gesproken over het verborgen teken van Immanuël dat in de laatste dagen wordt voldragen. Hiermee wordt verwezen naar de geboorte van Jezus en het leven van ieder nieuwe mens als teken van Gods nabijheid. Couplet vijf is voor de kerstnacht: de nacht der nachten. Een verwijzing naar Jesaja 9:1-3, 5-6 en Lucas 2: 1-14. Het laatste couplet verwijst naar Johannes 1: 1-18. Hierbij is opvallend dat “het woord” mensen zicht geeft op het “koninkrijk”. In de proloog van Johannes speelt dit geen rol, maar in het leven van Jezus des te meer. In Jezus, Gods woord voor ons, horen we het komende rijk. Dit woord is bij ons als we samenkomen om te vieren.

Ook na kerst zingen we met lied 527 “Uit uw hemel zonder grenzen” over het woord dat ons gegeven is: het woord als een nacht van hoop en vrees, als een pijn die ons geneest, maar vooral als een nieuw begin van leven.
Wij wensen iedereen een hoopvolle en mooie kersttijd toe!
 
Namens Taakgroep Eredienst,
Helga Janssens-Baan

 
terug
 
 
 

zondagdienst
datum en tijdstip 26-01-2020 om 9:30
meer details

zondagdienst jubileum Cantorij
datum en tijdstip 02-02-2020 om 9:30
meer details

zondagdienst m.m.v. koor TCGK
datum en tijdstip 09-02-2020 om 9:30
meer details

zondagdienst
datum en tijdstip 16-02-2020 om 9:30
meer details

 
nieuwsbrief

klik hier voor de nieuwsbrief van zondag 19 januari 2020
 
Wij de kerk

  meer
 
Privacyverklaring Prot. Gemeente te Tilburg e.o.
Privacyverklaring juni 2018.pdf
 
collectebonnen bestellen?
Informatie over het bestellen van collectebonnen vindt u bij 'Over ons' en vervolgens 'college van kerkrentmeesters'.
 
eredienst naluisteren?

de diensten van de afgelopen zondagen

 
 
Opstandingskerk

Prof. Cobbenhagenlaan 8, hoek Waringinstraat
5037 DC Tilburg
013 4671763
e-mail:

route, klik hier
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.