PKN
Protestantse Gemeente te Tilburg en omstreken
 
WELKOM WELKOM

Welkom bij de Protestantse Gemeente Tilburg en omstreken.

Wij zijn een levendige en veelkleurige protestantse gemeente in Tilburg.

Iedere zondag is er een kerkdienst om 09.30u. Voor de kleintjes is er oppas aanwezig, er is kindernevendienst en Brug voor de tieners. 

Ook drinken we iedere zondag koffie/thee na de dienst. Iedereen is van harte welkom!

Ons kerkgebouw, de Opstandingskerk, staat aan de Cobbenhagenlaan 8 (hoek Waringinstraat), 5037 DC Tilburg.

 
Op weg naar kerstmis

Op weg naar kerstmis

Voorbereiding op Kerstmis
Het is weer bijna kerst. Waarom is kerstmis zo belangrijk in onze kerk en wat vieren we eigenlijk? De adventstijd, valt dit jaar tussen 2 en 23 december, is de voorbereiding op het kerstfeest. Met kerstmis vieren we de geboorte van het kindje Jezus, die geboren is als de gezalfde, de verlosser is van de mensheid. 
 
Ook in  de adventstijd ben je elke zondag om 09.30 van harte welkom tijdens de dienst.
 
Hieronder lees je een deel van het kerstverhaal uit: Lucas 2:1-21
1In die tijd» kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het rijk» zich moesten laten inschrijven. 2Deze eerste volkstelling» vond plaats tijdens het bewind van Quirinius over Syrië. 3Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven, ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam. 4Jozef ging» van de stad Nazaret in Galilea naar Judea, naar de stad van David die Betlehem heet, aangezien hij van David afstamde, 5om zich te laten inschrijven samen met Maria, zijn aanstaande» vrouw, die zwanger was. 6Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan», 7en ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in een doek en legde hem in een voederbak», omdat er voor hen geen plaats was in het nachtverblijf van de stad».
8Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld, ze hielden de wacht bij hun kudde. 9Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en werden ze omgeven door het stralende licht van de Heer, zodat ze hevig schrokken. 10De engel zei tegen hen: ‘Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen: 11vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de messias,* de Heer. 12Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in een doek gewikkeld in een voederbak ligt.’ 13En plotseling voegde zich bij de engel een groot hemels leger dat God prees met de woorden:
14‘Eer aan God in de hoogste hemel
en vrede op aarde voor alle mensen die hij liefheeft».’*
15Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel, zeiden de herders tegen elkaar: ‘Laten we naar Betlehem gaan om met eigen ogen te zien wat er gebeurd is en wat de Heer ons bekend heeft gemaakt.’ 16Ze gingen meteen op weg, en troffen Maria aan en Jozef en het kind dat in de voederbak lag. 17Toen ze het kind zagen, vertelden ze wat hun over dat kind was gezegd. 18Allen die het hoorden stonden verbaasd over wat de herders tegen hen zeiden, 19maar Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef erover nadenken. 20De herders gingen terug, terwijl ze God loofden en prezen om alles wat ze gehoord en gezien hadden, precies zoals het hun was gezegd.
21Toen er acht dagen verstreken waren en hij besneden zou worden, kreeg hij de naam Jezus, die de engel had genoemd nog voordat hij in de schoot van zijn moeder was ontvangen.
 
Bron: http://www.nbv.nl/vertaalaantekeningen/?cid=text.Luke.sec_6
 

 
Advent

Advent

Eén ster
maakt de lucht minder dreigend
Eén kaars
maakt de nacht minder zwart
Eén hand
maakt de weg minder eenzaam
Eén stem
maakt de dag minder stil
Eén vonk
kan een begin van nieuw vuur zijn
Eén noot
het begin van een lied
Eén kind
het begin van een toekomst


(Jacqueline Roelofs-van der Linden)

 
privacyverklaring inzake bezoeken website privacyverklaring inzake bezoeken website

http://www.pkn-tilburg.nl/privacyverklaring.aspx 

 
 
 

zondagse eredienst
datum en tijdstip 16-12-2018 om 9.30u

de derde van AdventVoorganger: ds. B. de Graaf

Welkom!

 meer details

 
nieuwsbrief

klik hier voor de nieuwsbrief van zondag 9 december 2018
 
Wij de kerk

  meer
 
Privacyverklaring Prot. Gemeente te Tilburg e.o.
Privacyverklaring juni 2018.pdf
 
collectebonnen bestellen?
Informatie over het bestellen van collectebonnen vindt u bij 'Over ons' en vervolgens 'college van kerkrentmeesters'.
 
eredienst naluisteren?

de diensten van de afgelopen zondagen

 
 
Opstandingskerk

Prof. Cobbenhagenlaan 8, hoek Waringinstraat
5037 DC Tilburg
013 4671763
e-mail:

route, klik hier
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.