PKN
Protestantse Gemeente te Tilburg en omstreken
 
Liturgisch bloemschikken in de 40dagentijd

Schikking Goede Vrijdag
Liturgisch bloemschikken in de 40dagentijd
De symboliek Veertigdagentijd 2022 sluit aan bij het jaarthema van de Protestantse Kerk ‘Van U is de toekomst’.

In lijn met dit jaarthema, gebruiken we de teksten uit Lucas voor de Veertigdagentijd en Pasen. De lezingen in de Veertigdagentijd verbinden we voor deze symbolische bloemschikkingen aan ‘Genade is dat wat we ontvangen’. De mooiste dingen in het leven vallen ons toe. Ervaringen die het leven van alledag kleur geven: van een fascinerende zonsopgang tot de hartelijke woorden van iemand in je omgeving, aanstekelijke levenslust, iemand die jou liefheeft. Het zijn vaak de kleine en grote verrassingen, die het leven glans geven. Je kunt ze zelf niet organiseren, je ontvangt ze. De kerk is bij uitstek een plek van ervaringen die je dankbaar stemmen. Liefde en genade van God,  je mag steeds opnieuw beginnen. In de kerk leven we van wat we ontvangen. Genade is de grondtoon. Alles komt goed, kunnen woorden van hoop zijn, want God belooft ons een nieuwe wereld zonder pijn en verdriet. Hij vraagt ons om daar nu al iets van te laten zien: door de zieken te verzorgen, de armen eten te geven en de vluchtelingen onderdak te bieden. Door er voor elkaar te zijn, geven we de hoop van Pasen door, in het geloof dat alles goed komt.

Witte Donderdag naar Johannes 13:1-15
Tijdens de maaltijd staat Jezus op. Hij pakt een waskom en gaat de leerlingen langs om hun voeten te wassen. Simon Petrus lijkt verbijsterd: hoe kan de Heer de voeten van hem, een leerling, wassen? Maar Jezus is duidelijk: als ik je voeten niet mag wassen, kun je niet bij mij horen. De bal ligt bij Petrus, hij heeft de keus zijn voeten wel of niet te laten wassen. Vol overgave roept hij vervolgens uit ‘dan ook mijn handen en mijn hoofd’. In vers 3, voorafgaand aan de voetwassing, plaatst Johannes de voetwassing alvast in een groter kader. Jezus weet dat ‘Hij terug zal gaan naar God’. En meteen vervolgt Johannes met de beschrijving van de voetwassing. Het is alsof Jezus het nog één keer voor wil doen, voordat Hij straks zal terugkeren naar de Vader. En daarmee zet Hij ook de toon naar de toekomst. In de kerk van Christus is een meester niet meer dan zijn slaaf, maar was je elkaars voeten. Paus Franciscus onderstreepte dat in 2019 door in een gevangenis de voeten van twaalf gevangenen te wassen. Hij sprak daarbij de woorden ‘Zorg dat je broeders bent, niet in ambitie maar in dienstbaarheid’. Zo wordt Witte Donderdag een moment dat ons er weer aan herinnert nederig en dienstbaar de weg achter de Heer te gaan. Elkaar dienen, ook dat is leven met het oog op de toekomst. Kernwoorden: voetwassing - dienen – voorleven.

Uitwerking symbolische schikking
De schikking van Palmpasen past symbolisch bij de lezingen van Witte Donderdag, die verwijzen naar de voetwassing en brood en wijn dat we delen, het Laatste Avondmaal.

Goede Vrijdag naar Johannes 18:1 tot 19:42
Op deze dag lezen we vanaf de gevangenneming van Jezus in hoofdstuk 18 tot de graflegging waarmee hoofdstuk 19 eindigt. Bijzonder aan dit gedeelte is dat er een aantal keren wordt gesproken over dat het zo ‘zou gebeuren’ en dat Jezus zich ten volle bewust is van wat er gaat komen (18:4, 9, 11). De beker die de Vader hem heeft gegeven, die kan en wil Jezus niet aan zich voorbij laten gaan. En zo krijgt het gedeelte, ook voor ons als lezers in 2022, een dubbele laag. Aan het einde van hoofdstuk 19 lijkt met het graf ook de toekomst gesloten. Houdt het hier op? Een mengeling van verslagenheid en verwachting. Jezus wist wat er ging komen, maar was dit dan de bedoeling? Het eerder door Jezus uitgesproken beeld van het zaad in de akker dat eerst moet vergaan voordat het vrucht kan dragen, wordt hier ten volle werkelijkheid. De toekomst lijkt dicht. Of ligt in het graf het nieuwe leven toch al besloten? Kernwoorden: vervulling - dood van Jezus - een dichte toekomst - graf - verwachting – zaad.

Uitwerking symbolische schikking
Bij Goede Vrijdag hoort het kruisteken waarmee we de kruisiging gedenken. Aan de groene takkenstructuur wordt een aantal takken horizontaal toegevoegd, zodat er een Latijns kruis ontstaat. De verticale lijnen symboliseren de verbinding met het spirituele, de vervulling. De horizontale lijn in het kruis het aardse leven, het leven dat door zal gaan zoals het zaad in de akker. In de schikking worden 5 paarse Lisianthus geplaatst, verwijzing naar het lijden en als teken van onze dankbaarheid voor het offer dat Jezus heeft gebracht voor ons.

Meditatieve tekst
Vandaag wordt het stil. Woorden stokken. Duisternis valt in. Vandaag wordt het stil.

Stille Zaterdag naar Lucas 24:1-10(11)
De teksten van Paasnacht en Paasmorgen liggen in elkaars verlengde. Toch biedt de vertaling van de NBV van Lucas 24 een mooie handreiking specifiek voor de Paasnacht. Hoofdstuk 23 eindigt met de vrouwen die de rust van de sabbat in acht nemen, nadat Jezus door Josef is begraven. En dan vervolgt de tekst ‘maar op de eerste dag van de week’. Hoewel het woordje ‘maar’ niet in het Grieks staat en ook niet in alle vertalingen is terug te vinden, geeft het wel treffend de situatie weer. Het is alsof de vrouwen een sabbat lang hebben zitten wachten tot ze eindelijk naar het graf mogen. Je zou het kunnen lezen als een sleutelwoord, de plotwending. Na de stilte en doodsheid van deze sabbat, breekt nu de nieuwe morgen aan. ‘Maar op de eerste dag van de week’, het is als het vlammetje dat we in de paasnacht ontsteken om er de paaskaars mee aan te steken. Het daglicht lonkt, de nieuwe dag breekt aan en de toekomst opent zich.  Kernwoorden: ‘maar’ - van donker naar licht - van dicht naar open - toekomst .

Uitwerking symbolische schikking
Het daglicht lonkt, de nieuwe dag breekt aan en de toekomst opent zich. Er komt licht. Acht is het getal dat de nieuwe dag symboliseert. Een ster in de nacht geeft licht. Bij de schikking wordt een 8-puntige ster geplaatst en de blauwe anemonen worden vervangen door acht witte anemonen.

Pasen naar Johannes 20:1-18
Waar de toekomst gesloten leek door de dood van Jezus, wordt deze op de Paasmorgen weer helemaal opengelegd. De Heer is opgestaan! En daarmee lijkt alles gezegd. De puzzelstukjes vallen op z’n plek. De stappen die we de afgelopen zes weken hebben gezet hebben ons bij de vreugde en verwondering van de volgelingen van Jezus gebracht. Het einde werd een nieuw begin, van waaruit we ons richten op de toekomst. Kernwoorden: opstanding - toekomst - nieuw leven

Uitwerking symbolische schikking
Een nieuw begin, een nieuwe lente. De groene takkenconstructie wordt bloeiend. Bloesems, tulpen, narcissen: de schikking bloeit.

Meditatieve tekst
De aarde zit boordevol hemel en elke struik hoe gewoon ook, staat in lichterlaaie van God. Maar enkel hij die het ziet doet zijn schoenen uit. De rest zit eromheen en plukt bramen. Nieuw leven, voor ieder die het wil zien en geloven. Het resoneert in dit gedicht van Elizabeth B. Browning.

 Wij wensen u een mooie en inspirerende tijd richting Pasen.
 Namens Taakgroep Eredienst, ANNELIES VAN WIJK EN JESSICA HAGOORT

 
terug
 
 
 

zondagdienst
datum en tijdstip 05-02-2023 om 09:30
meer details

zondagdienst en kindernevendienst
datum en tijdstip 12-02-2023 om 09:30
meer details

zondagdienst
datum en tijdstip 19-02-2023 om 09:30
meer details

zondagdienst, 1e zondag 40dagentijd
datum en tijdstip 26-02-2023 om 09:30
meer details

 
nieuwsbrief

klik hier voor de Nieuwsbrief van zondag 5 februari 2023
 
 
Wij zijn een Groene Kerk

meer
 
Facebook en Instagram
Onze gemeente is ook te vinden op Facebook en Instagram:

Facebook: PKN Tilburg
Instagram: pkn_tilburg
 
 
Wij de kerk

  meer
 
Privacyverklaring Prot. Gemeente te Tilburg e.o.
Privacyverklaring juni 2018.pdf
 
collectebonnen bestellen?
Informatie over het bestellen van collectebonnen vindt u bij 'Over ons' en vervolgens 'college van kerkrentmeesters'.
 
Opstandingskerk

Prof. Cobbenhagenlaan 8, hoek Waringinstraat
5037 DC Tilburg
013 4671763
e-mail: info@pkn-tilburg.nl

route, klik hier
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.